Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter og to  personalrepresentanter. Utvalget behandler saker som har med driften av barnehagen å gjøre og fastsetter årsplanen hvert år.