Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
20182017
Ute- og innemiljø4,24,1
Relasjon mellom barn og voksne4,44,7
Barnets trivsel4,74,9
Informasjon4,14,4
Barnets utvikling4,54,8
Medvirkning4,24,4
Henting og levering4,44,6
Tilvenning og skolestart4,44,7
Tilfredshet4,54,6