Mørkvedbukta barnehage skal stå ferdig i løpet av høsten 2021.

Når den nye barnehagen er ferdig, flytter barn og ansatte fra Mørkvedlia barnehage inn i Mørkvedbukta barnehage.