• Bodø kommunes kulturpris er innstiftet ved bystyrets vedtak av 29. april 1966.
  • Kulturprisen består av et diplom og en pengegave på kr 50 000,- og er en synlig anerkjennelse fra Bodø kommune. Kulturprisen offentliggjøres og utdeles av ordfører. Overrekkelse av prisen skjer under bystyremøtet i mai/juni.
  • Formålet med kulturprisen er å hedre enkeltpersoner, foreninger eller organisasjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen kunst/kultur over lang tid i Bodø, eller som har satt Bodø kommune på kulturkartet gjennom sin innsats.
  • Kulturprisen utlyses hvert år gjennom relevante medier. Forslag til kandidater skal være skriftlig begrunnet og sendes til Bodø kommune ved Kulturkontoret. Dersom det ikke fremmes forslag til kandidater i samsvar med vedtektene må ikke prisen deles ut.
  • Komité for oppvekst og kultur, med faglig hjelp fra administrasjonen, innstiller kandidat til Bodø bys kulturpris. Bodø formannskap fatter vedtak i saken. Komité for oppvekst og kultur sin innstilling kan inneholde forslag på flere kandidater.
  • Dersom det ikke er kandidater til kulturprisen et år, kan beløpet vurderes avsatt til senere års utdelinger.