Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø3,94,03,8
Relasjon mellom barn og voksne4,34,94,0
Barnets trivsel4,44,84,0
Informasjon3,64,84,5
Barnets utvikling4,24,74,5
Medvirkning3,24,44,3
Henting og levering4,44,74,3
Tilvenning og skolestart---
Tilfredshet3,94,64,0