Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
20182017
Ute- og innemiljø4,03,8
Relasjon mellom barn og voksne4,94,0
Barnets trivsel4,84,0
Informasjon4,84,5
Barnets utvikling4,74,5
Medvirkning4,44,3
Henting og levering4,74,3
Tilvenning og skolestart--
Tilfredshet4,64,0