Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,13,94,1
Relasjon mellom barn og voksne4,54,34,6
Barnets trivsel4,84,74,8
Informasjon4,23,94,4
Barnets utvikling4,74,54,7
Medvirkning4,23,94,4
Henting og levering4,34,04,5
Tilvenning og skolestart4,53,94,3
Tilfredshet4,44,34,6