Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,54,24,2
Relasjon mellom barn og voksne4,74,65,0
Barnets trivsel4,74,85,0
Informasjon4,24,34,9
Barnets utvikling4,64,64,9
Medvirkning4,64,14,8
Henting og levering4,64,44,9
Tilvenning og skolestart---
Tilfredshet4,64,34,7