Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Avd. Messiosen

Foreldreundersøkelse
20182017
Ute- og innemiljø4,34,2
Relasjon mellom barn og voksne4,84,8
Barnets trivsel4,84,9
Informasjon4,54,5
Barnets utvikling4,84,9
Medvirkning4,54,5
Henting og levering4,64,6
Tilvenning og skolestart4,64,7
Tilfredshet4,74,7

 

Avd. Osphaugen

Foreldreundersøkelse
20182017
Ute- og innemiljø4,13,9
Relasjon mellom barn og voksne4,74,4
Barnets trivsel4,74,7
Informasjon4,24,1
Barnets utvikling4,54,4
Medvirkning4,34,1
Henting og levering4,34,2
Tilvenning og skolestart4,34,4
Tilfredshet4,54,4