Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Avd. Messiosen

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,54,34,2
Relasjon mellom barn og voksne4,94,84,8
Barnets trivsel4,94,84,9
Informasjon4,54,54,5
Barnets utvikling4,84,84,9
Medvirkning4,44,54,5
Henting og levering4,64,64,6
Tilvenning og skolestart4,64,64,7
Tilfredshet4,84,74,7

 

Avd. Osphaugen

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,14,13,9
Relasjon mellom barn og voksne4,64,74,4
Barnets trivsel4,94,74,7
Informasjon4,24,24,1
Barnets utvikling4,74,54,4
Medvirkning4,34,34,1
Henting og levering4,34,34,2
Tilvenning og skolestart4,84,34,4
Tilfredshet4,64,54,4