Logopedene jobber med språk og talevansker hos barn og unge i alderen 0–16 år. Logopedene har ansvaret for både barnehager og skoler i kommunen. Vi jobber direkte med barn og veileder barnehager, skoler og foreldre.  

Logopedene utreder og jobber med følgende områder:
•    Språk og talevansker
•    Stemmevansker
•    Taleflytvansker 
•    Munnmotoriske vansker

Logopedtjenesten tilbyr en lavterskel stammeveileding til foreldre og barnehage som inneholder observasjon av barnet, veiledning til foreldre og barnehage samt oppfølging etter 3 mnd og etter 6 mnd. Hvis barnet har en omfattende stamming kan logoped anbefale søknad til PPT for å få mer intensiv veiledning og direkte logopedhjelp til barnet. Søknad sendes direkte til spesialpedagogisk Fagteam.