Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø4,14,14,1
Relasjon mellom barn og voksne4,54,54,6
Barnets trivsel4,84,74,7
Informasjon4,24,14,3
Barnets utvikling4,64,64,6
Medvirkning4,14,24,2
Henting og levering4,44,44,6
Tilvenning og skolestart4,44,64,3
Tilfredshet4,54,44,5