Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201820172016
Ute- og innemiljø4,14,14,1
Relasjon mellom barn og voksne4,54,64,5
Barnets trivsel4,74,74,8
Informasjon4,14,34,2
Barnets utvikling4,64,64,7
Medvirkning4,24,24,2
Henting og levering4,44,64,5
Tilvenning og skolestart4,64,34,5
Tilfredshet4,44,54,5