• Medlemmer
  • Jon Tørset (SP), Leder 
  • Bodil Brattli (H), Nestleder
  • Lisa Marshall (SP)
 • Varamedlemmer
  • Inga-Lill Sundset (AP)
  • Alf Anton Røst (AP)
  • Stian H. Berg (H) 

Nemda består av tre medlemmer med like mange varamedlemmer, som velges for kommunevalgperioden. Valg av leder og nestleder.