Norskprøve holdes tre ganger i året, i mars, juni og desember.
Prøve i samfunnskunskap holdes normalt i midten av hver måned, unntatt mars, juni, juli, august og desember.
Oppmelding gjøres på kontorene til Bodø Voksenopplæring om du har rett på gratis prøve. Ellers registrerer du deg her: Norskprøve hos Kompetanse Norge