Bodø voksenopplæring har ca 350 ukentlige deltakere på undervisning og har ca 30 ansatte. Skolen ledes av rektor Ole Hatlebrekke. Lærerstaben har kompetanse og lang erfaring i undervisning av minoritetsspråklige og bakgrunn fra flere spesialpedagogiske felt.

Grunnskole for voksne:
Gir voksne med rett til grunnskoleopplæring grunnlag for videre utdanning innenfor det norske skolesystemet. 

Norsk med samfunnskunnskap:
Her tilbyr vi opplæring i norsk muntlig og skriftlig på ulike nivå og kurs innen samfunnskunnskap og arbeidslivskunnskap og vi organiserer arbeidslivspraksis mend fokus på språkutvikling.
Her avvikles også norskprøver og prøve i samfunnskunnskap

Prøvetidspunkt:
Norskprøve holdes tre ganger i året, i mars, juni og desember.
Prøve i samfunnskunskap holdes normalt i midten av hver måned, unntatt mars, juni, juli, august og desember.
Oppmelding gjøres på kontorene til Bodø Voksenopplæring om du har rett på gratis prøve. Ellers registrerer du deg her: Norskprøve hos Kompetanse Norge

​Direkte henvendelser skjer ved:
Personlig oppmøte på adresse mellom 08.00 og 14:30:
Bodø Voksenopplæring
Nordstrandveien 41
8012 BODØ

eller telefon og e-post:
Tlf: 75 55 66 00
E-post: bvo@bodo.kommune.no
https://www.facebook.com/bvoface/ 

Parkering
Skolen har ikke parkering for deltakerne. Du må parkere utenfor skolens område.

Fravær
Dersom du ikke kan møte til avtalt undervisning eller andre avtaler er det viktig at du melder fra til kontaktlærer, fortrinnsvis skriftlig. Andre henvendelser til bvo@bodo.kommune.no eller telefon 75556600