Dersom du ikke kan møte til avtalt undervisning eller andre avtaler er det viktig at du melder fra til kontaktlærer, fortrinnsvis skriftlig. Andre henvendelser til bvo@bodo.kommune.no eller telefon 75556600