Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldrenes svar
201920182017
Ute- og innemiljø4,03,63,7
Relasjon mellom barn og voksne4,43,64,1
Barnets trivsel4,84,44,5
Informasjon4,33,53,7
Barnets utvikling4,64,24,4
Medvirkning4,23,83,9
Henting og levering4,43,64,9
Tilvenning og skolestart4,34,34,0
Tilfredshet4,33,63,9