Består av to foreldrerepresentanter, to ansatterepresentanter og styrer som sekretær.

Foreldrerepresentanter: Daniela Marie og Kobialko Maria Prestøy 

Ansatterepresentanter: Veronica Gletne og Marie Wik 

Sekretær: Mariann Skålvold

Vara foreldrerepresentanter : Lotte Grepp Knutsen og Mary-Ann Myrnes.

Vara ansatterepresentanter: Karina Nilssen og Tone Breivik