Består av to foreldrerepresentanter, to ansatterepresentanter og styrer som sekretær.

Foreldrerepresentanter: Mira B.Aasjord og Marthina Sørlie

Ansatterepresentanter: Veronica Gletne og Marie Wik 

Sekretær: Mariann Skålvold

Vara foreldrerepresentanter : Ammar J. Aboumariam og Christina Mari Pedersen

Vara ansatterepresentanter: Karina Nilssen og Tone Breivik