Avdelingene våre heter:

  • Askeladden: 3-6 år
  • Maurtua: 0-3 år
  • Regnbuen: mottaksavdeling for nyankomne flyktningbarn: 0-6 år.

På Askeladden og Maurtua jobbes det primært ut fra begrepene utvikling, respekt og omsorg. Ut fra barnegruppa og disse begrepene planlegges aktiviteter og tema avdelingen jobber med. De har vært en ut er in barnehage, så de kan en del om det gode utelivet. Ellers har den frie leken stått sentralt. Det jobbes også mye med språk og kommunikasjon, vi er en sentrumsbarnehage og har følgelig ofte mange flerspråklige i barnegruppen.

Avdeling Regnbuen er en mottaksavdeling for flyktningbarn og er en del av mottaksapparatet i Bodø kommune. Barna som er på denne avdelingen, er primært i ca. 1 år hos oss, før de blir sendt videre til andre barnehager i deres nærmiljø.  Her har vi hovedfokus på omsorg, språk, nærhet, sosial kompetanse, empati, selvhevdelse, lek og humor. Vi er en styrket enhet, og vi legger vekt på å være mye sammen med barna – både en til en, og i gruppe. Vi har også stort fokus på foreldresamarbeid og foreldreveiledning, målet er en «myk landing» som vil lette integreringen ute i Bodøbyen, både for barna og foreldrene deres.