Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
201920182017
Ute- og innemiljø3,84,44,3
Relasjon mellom barn og voksne4,64,84,5
Barnets trivsel4,84,94,8
Informasjon4,24,64,3
Barnets utvikling4,44,74,7
Medvirkning4,34,64,3
Henting og levering4,54,54,2
Tilvenning og skolestart-4,5-
Tilfredshet4,84,64,5