Tabellen viser barnehagens gjennomsnitt i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehage (Utdanningsdirektoratet). Skala 1-5, der 5 er best.

Foreldreundersøkelse
20182017
Ute- og innemiljø4,44,3
Relasjon mellom barn og voksne4,84,5
Barnets trivsel4,94,8
Informasjon4,64,3
Barnets utvikling4,74,7
Medvirkning4,64,3
Henting og levering4,54,2
Tilvenning og skolestart4,5-
Tilfredshet4,64,5