Aspåsen skole ble bygd i 1966 som 150-årsgave fra Bodø til Bodø. Skolen vår har omtrent 350 elever og 50 ansatte.

Fra 1991 og frem til jul i 2014 delte vi bygget med Bodø Kulturhus, som nå holder til i Stormen. Aspåsen skole hadde 50-årsjubileum i 2016.

Sommeren 2018 startet kommunen en omfattende renovering av bygget. Arbeidet skal ferdigstilles til skolestart 2020. Aspåsen skole har i mellomtiden to lokasjoner. 1. - 4. trinn er i andre etasje på Bankgata skole, og 5. - 7. trinn er i et modulbygg ved Aspåsen.

Aspåsen skole satser på et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø gjennom arbeid med sosial kompetanse og klasseledelse. Vi legger vekt på å gi elevene gode vurderinger for å øke læringsutbyttet.