Prisen avhenger av størrelsen på arealet som overføres:

  • Areal fra 0 - 100 m2: 21 600 kr
  • Areal fra 101 - 2000 m2: 32 400 kr
  • Areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da: 2700