Skolen, som ble bygget i 1969, ligger idyllisk plassert i havkanten på Alstad i Bodø. Skolen har 12 klasser fordelt med fire paralleller på 8. 9. og 10.trinn. Til sammen er vi drøyt 280 elever og ca 48 ansatte.

Vi har en nydelig utsikt året rundt med Sandhornet, Kunna og Fulgøya i vest og Børvasstindene i sør. Havørna er flittig gjest og i Saltenfjorden kan vi være så heldige å se nise og grindhval i lek.

Skolen legger stor vekt på elevmedvirkning i arbeidet med å bygge kunnskap, både faglig og sosialt. Vi har tre datarom, mediatek og prosjektorer på alle klasserom. Alle ansatte og elever benytter egen iPad som arbeidsverktøy.

Elevene har kantine/elevstue der det i langfriminuttet selges både mat og drikke. Elevene kommer hovedsaklig fra området Alstad og Grønnåsen.