Barnehageeier/virksomhetsleder kan søke om dispensasjon fra utdanningskravet. Det kan søkes om dispensasjon for styrer, pedagogisk leder og barnehagelærer.  

Kommunen kan etter søknad fra eier innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år av gangen, etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen til den det søkes om dispensasjon for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av søknaden. Dispensasjonen er knyttet til den personen det søkes for og til en konkret stilling i en konkret barnehage.

Søknad om midlertidig dispensasjon

Du laster relevant dokumenter opp i skjemaløsningen. Du kan også laste opp sensitiv informasjon siden du logger på via IDporten.