Startgebyret er 4720 kr, og videre faktureres det 1130 kr eks. mva. per time etter medgått tid + eventuelle kostnader til instrumentleie, reise og materialforbruk.