Gratis førstehjelpskurs for deg som har omsorg for barn. Kurset er et minikurs for å styrke foresatte i hjerte- og lungeredning, og generell førstehjelp for barn 0-6 år.

Hvor: Mørkved familiesenter

Når: 4 ganger pr år

Kontaktperson: Hilde Schjenken Jensen

Annonseres bl.a. på Facebook