Ergo- og fysioterapeutene gjør undersøkelser og kartlegger hvilke utfordringer funksjonsnedsettelser kan gi i hverdagen. Ut i fra det enkelte barn/ungdoms ønsker og behov, iverksettes tiltak som kan være:

  • å trene på motoriske ferdigheter og aktiviteter
  • rådgivning og veiledning
  • tilrettelegging av omgivelser
  • formidling av hjelpemidler

Fysioterapeutenes kjernekompetanse er kropp, bevegelse og funksjon. Herunder kunnskap om hvordan kroppslige reaksjoner og sykdommer kan henge sammen med opplevelser og livssituasjon.

Fysioterapeuten tar del i lavterskeltilbud på Familiesentrene, i skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom.

Ergoterapeutenes kjernekompetanse er å jobbe med barn og unges aktivitetsutførelse, tilrettelegging av aktiviteter og fremme inkluderende omgivelser.

Ergoterapeuten kan også bistå ved behov for tilrettelegging av omgivelser og vurdering og formidling av hjelpemidler.