KiD - Kurs i mestring av depresjon

Kurs i mestring av depresjon retter seg inn mot mennesker som er mildt til moderat deprimert og som ønsker seg noen verktøy til å mestre depresjon.

Relevant info om KiD;

 • Holdes av Villa Vekst
 • Kurset er tilgjengelig for innbyggere i Bodø kommune.
 • Det holdes kurs 1 gang per år, oppstart i februar.
 • Oppstart neste kurs er februar 2019.
 • Kursavgift er kr. 400,-
 • Påmelding skjer ved å ringe Villa Vekst på tlf. 470 12 301 / 75 55 72 71
 • Se informasjonsbrosjyre her

 

Sammen er vi sterke

Sammen er vi sterke er en kursserie for både brukere og ansatte.

Målet er å gi økt kunnskap og inspirasjon til brukere av psykiatritjenesten.

Kursserien er et samarbeid mellom Mental Helse, LPP og Villa Vekst.

Siden kursserien startet har en satt fokus på ulike tema som: Selvskading, brukerstyring, veien ut av rusen, mobbing, selvfølelse/selvhevding, inspirasjonsdag for fremtiden, søvnproblematikk, kommunikasjon, tapte drømmer og veien videre med nye drømmer, behandling av psykisk sykdom med medisiner og/eller terapeutiske samtaler, livserfaringer og seksualitetens ulike uttrykk og hvordan takle ulike sosiale relasjoner og situasjoner. Det har vært hentet inn spesialister til å foredra og underholde.

Kursene har hatt en tidsramme på ca. 5 timer. Målet er å gjennomføre to kursdager i året.    

Neste kurs blir annonsert når det er klart.

 

Kurs i mestring av sosial angst

Villa Vekst arrangerer kurs i mestring av sosial angst. Kursene holdes på Villa Vekst, Torgata 16.

Neste kurs starter i oktober 2019.

Praktisk info:

 • Neste kurs starter i oktober 2019.
 • Sted; Villa Vekst, Torvgata 16
 • Pris; Kr. 200,-
 • Påmelding på tlf. 470 12 301 eller tlf. 75 55 72 70.

Målgruppe

 • Personer som opplever at sosial angst begrenser deres livsutfoldelse.
 • Ønsker å arbeide med å redusere sosial angst i en gruppe sammen med andre i lignende situasjon.
 • Bor i Bodø kommune.
 • Er over 18 år.

Arbeidsform

 • Gruppebasert. Max 8 deltagere og 2 gruppeledere.
 • 2,5 timer (inkludert pauser) hver tirsdag.
 • Totalt 8 gruppemøter.

Viktige elementer på kurset vil være

 • Identifisere når angsten oppstår og hvilke utslag den gir.
 • Innføring i modeller for å bedre forstå når og hvorfor angsten oppstår.
 • Trening i å mestre årsakene til at angsten oppstår.
 • Trening i å mestre situasjoner der angsten oppstår.