Sølvsuper helse- og velferdssenter og Sølvsuper aktivitetssenter

 

Mørkved sykehjem og Stadiontunet sykehjem

 

Sentrum sykehjem, Hovdejordet sykehjem og Vollsletta sykehjem

 

Tverlandet bo- og aktivitetssenter

 

Straumbo bokollektiv

 

Skjerstad dagsenter og Furumoen sykehjem

 

Aktivitetsvenn til hjemmeboende med demens

 

Bodø frivilligsentral