• En faglig møteplass for frivilligkontakter, som bidrar til erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Formål: å styrke samarbeid med frivillig sektor ved å skape god kultur for samarbeid med frivillige i virksomhetene.