- Møte mellom mennesker

«Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.»

Bodø frivilligsentral holder til i Prinsensgate 124, 1.etg (Tusenhjemmet).

For mer informasjon se sentralens egen hjemmeside