eLås er en batteridrevet lås som monteres på innsiden av ytterdøren din. Med eLås kan helsepersonell åpne døren ved hjelp av en smarttelefon, uten å være avhengig av nøkkel.

Fordelene er flere: Det går raskere å rykke ut når du har utløst trygghetsalarmen din, man er sikker på å alltid ha adgang ved nødssituasjoner og det øker tryggheten, da alle besøk loggføres. Det er bare helsepersonell som har tilgang til å benytte låsen, mens du fortsatt kan benytte din gamle nøkkel som før. Låsen er ikke synlig fra utsiden og gjør ingen skade på døren.

HVEM KAN FÅ ELEKTRONISK DØRLÅS?

Mottar du helse- og omsorgstjenester, og det er behov for at hjemmetjenesten har nøkkel, skal det som hovedregel monteres eLås.

Hvis det av ulike årsaker ikke er mulig å montere eLås på døren din, vil det bli montert opp en nøkkelboks.

HVORDAN GÅR JEG FREM?

Du trenger ikke foreta deg noe. Kommunen tar kontakt for å avtale montering så snart vi har kapasitet til å utføre dette.