Brukerrådet skal være et bindeledd mellom beboere og personalet i sykehjemmet og kommunens politiske og administrative ledelse.

Brukerrådet skal bidra til at beboerne får innflytelse på driften av sykehjemmet gjennom å ta opp aktuelle saker i rådet og med sykehjemmets ledelse.

Brukerrådet skal medvirke til at sykehjemmet driftes etter lover, forskrifter og kommunens målsettinger vedtatt i kommunens handlingsplan.

Brukerrådene skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene oppnevnes av bystyret, fortrinnsvis blant bystyrets medlemmer. Ett medlem velges av og blant de ansatte ved institusjonen/boformen. To velges blant beboere på institusjonen, eventuelt blant beboernes pårørende. Leder utpekes av bystyret. Nestleder velges av beboerrådet i deres første møte. Medlemmene og varamedlemmene velges for den kommunale valgperioden.

Ledere for de ulike brukerrådene
Brukerrådet ved:NavnTelefonE-post
Bo-GodtAstrid Tove Olsen952 79 775astridtoveolsen@gmail.com
Furumoen sykehjemLinda Sandåkerlinda.sandaker@raise.no
Hovdejordet sykehjemAstrid Tove Olsen952 79 775astridtoveolsen@gmail.com
Mørkved sykehjemLinda Forsvik 408 40 024lindaforsvik@gmail.com
RehabiliteringsavdelingenEva Leivsetheva-leiv@online.no
Sentrum sykehjemJonny Gulbrandsen 910 08 715jonny@fm8000.no
Stadiontunet sykehjemAstri Dankertsen 909 19 792astridankertsen@gmail.com
Straumbo
Sølvsuper helse- og velferdssenterSvein Olsen906 30 837skola3004@hotmail.com
TverlandetEvy Jeremiassen975 97 055evyjere@online.no
Vollsletta sykehjemJørgen Fjørtoft 902 35 563joergentf@hotmail.com