Tema for samtalen omfatter 

  • meningsfylt aktivitet
  • sosial deltakelse
  • kosthold
  • ensomhet
  • forebygging av fallulykker samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. 

Det vektlegges spesielt hva du selv mener er viktig for å ivareta egen helse.