Nødvendig utstyr for å kunne utføre tjenesten som støvsuger, moppesett, kluter og vaskemidler må være tilgjengelig.

Der boligen bærer preg av manglende renhold over lang tid kan det kreves rundvask på brukers regning før tjenesten starter.