Det er Tildelingskontoret som i møte med deg vurderer hvilke tjenester som skal gis.

Vi vurderer tiltak for å opprettholde egenomsorg så lenge som mulig og ikke overta de funksjoner som du eller andre i husstanden kan utføre. Dette kan være rehabiliterende tiltak og bruk av velferdsteknologi.

Målet er at du skal være i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Det er viktig at du fortsetter å gjøre det du klarer å gjøre selv, derfor vil vi at du tenker gjennom følgende spørsmål:

  • Hva klarer du selv?
  • Er det andre som kan hjelpe deg?
  • Vil private tjenester være et bedre tilbud til deg?
  • Vil din helse bli dårligere hvis du ikke får hjelpen?

Saksbehandlingen skal ivareta din mulighet for et selvstendig liv, hvor dine ressurser utnyttes og legger til rette for økt mestring.

Rehabiliterende tiltak vil iverksettes der det vurderes som hensiktsmessig. Dette kan være trening, opplæring, veiledning og tilrettelegging.

Tiltak for økt egenmestring kan være: robotstøvsuger, lettere støvsuger, tørrmopp / våtmopp, fordele arbeidet over flere dager, unngå overmøblering, tunge tepper, handlekonto, middagslevering osv.

Arbeidsplasskartlegging gjennomføres før tjenesten starter. Kartleggingen består blant annet av boligens tilstand, utstyr, møblering, husdyr, røyk, utlufting, smitte.