Ruskonsulentene gir tilbud til personer med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager.

Vi tilbyr rask systematisk kartlegging, oppfølging, samtaler, råd, veiledning inn mot behandlingsapparatet, koordinatoransvar i ansvarsgruppe/individuell plan, innsøking til behandling i spesialisthelsetjenesten, oppfølging av personer som er inne til behandling i spesialisthelsetjenesten, ettervern etter behandlingsopphold samt kontakt med samarbeidspartnere/involverte instanser rundt klient.

Vi jobber utfra brukerens ståsted og motivasjon, og forsøker å hjelpe til en mer stabil hverdag og oppnåelse av brukerens mål.

Pårørende er velkomne til å henvende seg til ruskonsulentene for råd og veiledning.

Ruskonsulentene består av ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning som jobber i tverrfaglig team.

Ruskonsulentene ligger under Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus.

Besøksadresse

  • Speiderveien 4

Kontaktinformasjon

Hverdager 08.30-15.00

Har du akutt behov for hjelp må du ringe 113 / fastlege / legevakt (tlf. 116117).