Frisklivssentralen er en del av avdeling for friskliv og mestring i Rehabiliteringstjenesten, i Helse- og omsorgsavdelingen.