Oppdatert: 01.07.2017

Privatpraktiserende logopeder i Bodø
KontaktinformasjonKompetanseprofil
Marit Grepperud
Nordstrandveien 48b, 8012 Bodø
+ Ambulerende
Telefon: 470 12 314
e-post: marit.grepperud@gmail.com
Logoped 2004
Privat praksis Afasi/dysfasi,
Stemmevansker (dysfoni), CI og Stamming.
Har erfaring fra alle logopediske fagområder.
Inger Johanne Vik
Ambulerende Saltstraumen, Breivik, Skjerstad og Misvær
Vei 1400 49, 8103 Breivik i Salten
Telefon: 907 61 647
e-post: ingo_62@hotmail.com
 
Logoped 2003
Afasi, dysartri, dysfagi,
stemmevansker (dysfoni),
stamming og personer med CI.
Barn med språkvansker, språktrening for psykisk utviklingshemmede
Torill Wintervoll
Ambulerende
Postboks 2639 Løpsmarka, 8091 Bodø
Telefon: 993 89 887
e-post: twintervoll@gmail.com
Logoped 1986
Erfaring fra alle logopediske fagområder
Spesielt kompetanse innen: Dysfagi, Tale og språkvansker etter hjerneslag,
nevrologiske sykdommer, hodeskader m.m.