Hver vår og høst har vi grupper med brukere som har Afasi, og brukere som har Parkinsonisme. Disse gruppene varer i 2 timer, to ganger i uken og går over 6 uker.

For å få tilbud hos en logoped bør du ha henvisning fra en lege.