Krisesentret skal drive opplysningsarbeid med hensikt å forebygge og redusere vold og overgrep i samfunnet. Holdningsskapende virksomhet og dokumentasjon av problematikken er et viktige politisk arbeid for Krisesenteret.

I 2020 og 2021 har "pandemi" og Covid19 lagt noen begrensninger i forhold til hva som er fysisk mulig å gjennomføre av aktivitet.