Demens er en kronisk og vanligvis gradvis forverrende sykdom i hjernen.

Typiske symptomer er:

  • Nedsatt korttidshukommelse 
  • Vanskelig å finne igjen ting 
  • Leter etter ord 
  • Forvirring i forhold til tid og sted 
  • Forandringer i både humør og væremåte 
  • Mindre initiativ og engasjement 
  • Problemer med å lære nye ting 
  • Problemer med praktiske gjøremål