ALIS = allmennlege i spesialisering

Rekruttering av fastleger i Nord-Norge.

Bodø kommune fikk høsten 2018 tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet ALIS-Nord - et pilotprosjekt for spesialistutdanning i allmennmedisin i inntil 24 kommuner i Nord-Norge, 6 fra hvert helseforetaksområde. Bakgrunnen for prosjektet er økende rekrutteringssvikt i fastlegeordningen, spesielt etter innføring av samhandlingsreformen. Innføring av nye kompetansekrav for allmennleger fra 1. mars 2017, med endringer i forskriften fra 1. mars 2019, pålegger i tillegg kommunene nye oppgaver og økt ansvar for utdanningen av allmennleger.

Epost: ALIS-Nord@bodo.kommune.no

Her kan du lese mer om prosjektet: www.alis-nord.no