For at vi skal få mer kunnskap om hvordan dette virker, vil halvparten av de som deltar få prøve ut avstandsoppfølging. Den andre halvparten vil utgjøre kontrollgruppen. Utvelgelsen
gjøres ved loddtrekning. Alle blir bedt om å svare på spørsmål om sin helse underveis, så forskerne kan sammenligne resultatene i de to gruppene. Det koster ikke noe å være med i utprøvingen, utover egenandelen du vanligvis betaler hos fastlegen inntil du eventuelt får frikort. 

Hva innebærer det å være i kontrollgruppen?

Hvis du kommer i kontrollgruppen blir du fulgt opp av fastlegen og helsetjenesten
på vanlig måte, og fyller ut et spørreskjema inntil fire ganger over 18 måneder. 

Begge grupper følges av forskere og er like viktige for å utvikle nye helsetjenester.

Tusen takk til deg som deltar!