Digital hjemmeoppfølging eller medisinsk avstandsoppfølging er teknologi som gjør at du kan følges opp hjemme av helse- og omsorgstjenesten. Etter avtale skal du gjøre målinger og svare på enkle spørsmål om helsetilstanden din via et nettbrett. Lever du med en eller flere
kroniske sykdommer som kols, diabetes, hjertesykdom, kreft eller psykiske plager, og har behov for tett oppfølging fra helsetjenesten, vil vi gjerne ha deg med i utprøvingen.
Målet er å se om avstandsoppfølging kan bidra til bedre helse, bedre oppfølging og bruk av færre helsetjenestester. Dette trenger vi din hjelp til! 

Digital hjemmeoppfølging foregår i samarbeid mellom deg, fastlegen, helse og omsorgstjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det blir utarbeidet en plan som skal beskrive hvordan du skal følges opp, hva du selv kan gjøre og hva som skjer hvis helsen din endrer seg. Veiledning av helsepersonell gis underveis. Hensikten er at du skal føle deg trygg, forebygge tegn til forverring og få rask hjelp om du trenger det.

Du får opplæring i bruk av nettbrett.