Bodø kommune tilbyr de som har fått positiv Covid-19 test digital hjemmeoppfølging, for å kunne gi en god og tett oppfølging under forløpet. Formålet er å forsøke å oppdage eventuell forverring av så tidlig som mulig. 

Oppfølgingen skjer via en app som leveres av Tellu der den smittede svarer på enkle spørsmål om dagsform og temperatur. Ved behov utplasseres også andre sensorer ut til den smittede som oksygenmetning.

Slik ser appen ut:

App Digital hjemmeoppfølging

 

Helsehjelpa i kommunen er en gruppe sykepleiere som vil følge med rapporteringene som sendes inn og vil ha kontakt med pasienten via video eller meldinger, alt integrert i løsningen. Åpningstider for helsehjelpa er: Mandag-fredag mellom 08.00- 15.30.