Hovedoppgavene til en støttekontakt er

  • Å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid
  • Gi personlig råd og hjelp

Støttekontakten kan altså fungere som er personlig rådgiver i forhold til daglig­livets gjøremål, som for eksempel gi råd om mindre innkjøp og fornuftig bruk av penger. Det er ikke forutsatt at støttekontakten skal ha mer omfattende opplæringsoppgaver.

  • Det er brukerens ønsker som skal være førende for hvordan ordningen benyttes. 

Støttekontakten skal være med på de aktiviteter som brukeren foreslår, eller fungere som motivator for å få brukeren til å komme seg ut.