For at du skal få utbetalt lønn for dine tjenester som støttekontakt og/eller privatavlaster, må du levere timeliste til Miljøtjenesten.

Utfylling av timeliste

Timelisten skal være tydelig og riktig utfylt for å kunne godkjennes for utbetaling.

Disse feltene MÅ fylles ut:

  • Navn (fornavn, etternavn)
  • Fødselsdato
  • Ansattnummer
  • Brukers navn (fornavn, etternavn) fødselsdato.
     

Timelisten skal underskrives av bruker/ foresatte.

Timelisten skal innleveres for en måned av gangen. 

Frist for innlevering er den 5. i hver måned.

Utbetaling av lønn er påfølgende måned.

Krever du refusjon for utlegg av aktiviteter (11280- 666) og transport (11740- 666), må kvitteringer vedlegges. Dette gjelder ikke for bompasseringer.

Timelistene sendes til:
Bodø kommune v/ Miljøtjenesten
Postboks 319
8001 Bodø

Timeliste / rapporteringsskjema / Forklaring

Støttekontakt

 

Privat avlastning