75 55 50 00

Du er her:

Viltforvaltning

Den kommunale viltforvaltningen ved viltnemda har mest arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning av elg, forebyggende tiltak mot skader/ulemper av elg i bebyggelse om mot landbruket, ettersøk/avliving/kontroll etter påkjørsel på veg og jernbane.

Kommunen har egen viltnemd som har ansvar for forvaltning av viltet i henhold til Lov om viltet med tilhørende forskrifter. Hovedoppgaven er elgforvaltning med tildeling av fellingskvoter, kontroll med avskyting og rapportering, bestandsplaner for elg. skadet vilt og problemer med vilt rapporteres til politiet eller viltnemda.

Spørsmål om jegerprøven og jegerprøvens eksamen kan rettes til Samfunnskontret - Landbruk, ved skogbrukssjef Thor Arne Nesje

Kontaktpersoner med mobilnumre ved ettersøk av skadet vilt:

Gjermund Carlsen              tlf: 915 55 593

Bjørnar Olsen                     tlf. 901 92 730

Thor Arne Nesje                 tlf. 976 36 290 eller 75 55 44 92 (kontor)

Ingrid Lien                          tlf. 913 21 819

Harriet Hansen                   tlf. 909 27 904

Johan Bakke                      tlf. 901 23 203

Politivakta                          tlf. 755 45 800 / 02800