75 55 50 00

Du er her:

Villa Vekst

articleimage

Villa Vekst i Torvgata 16 ikke langt unna Bodø videregående, senter med mangfoldig tilbud. Foto: Villa Vekst

Villa Vekst i Torvgt. 16 arrangerer ulike aktiviteter for innbyggere i nærmest hele aldersspekteret, fra 18 til 70 år, som sliter med psykiske lidelser av ulike slag.

Villa Vekst

 • et møtested for mennesker mellom 18 og 70 år som sliter med psykiske problemer
 • et sted for vekst og utvikling
 • et sted for deg som ønsker å bedre din livskvalitet, få en meningsfull hverdag, samt økt deltakelse i samfunnet.
 • tilrettelegging for ulike aktiviteter i fellesskap med andre
 • fokus på brukermedvirkning og et ønske om sammen med deg å skape et trygt og aktiviserende tilbud.
 • et sted der mennesker kan være en ressurs for hverandre i et likeverdig miljø med fokus på samarbeid.

Aktiviteter i dag:

 • sosialt samvær
 • kafè
 • samtalegrupper
 • trening på Stamina HOT
 • opplevelsesturer
 • turer i skog og mark
 • bowling
 • kulturelle opplevelser
 • ballspill
 • hobbyaktiviteter
 • musikkaktiviteter
 • malegruppe
 • ulike kurs
 • måltider

 

Besøksadresse: Torvgata 16
Telefonnummer: 75 55 72 70
Avdelingsleder: Elin Nordby

Link til hjemmeside http://villavekst.no.