Er du veteran tilhørende Bodø kommune? 

Tord Apalvik er kommunens veterankontakt, ta kontakt med vedkommende dersom du lurer på noe, eller har noen konkrete spørsmål rundt tjenester og arrangementer.