Installasjon 

En vannmålerinstallasjon består av følgende komponenter: Bygningens hovedstoppekran, vannmåler med kuplinger, etterfulgt av en stengeventil. Alle komponentene skal monteres samlet som en enhet, og skal stå i normal arbeidshøyde over gulvet, (inntil 150 cm).

Kuplingene skal ikke brukes som klamringspunkt.

Det er ikke tillatt å bygge inn vannmålerinstallasjonen.

Montasje

Vannmåleren monteres av godkjent rørleggerforetak i samarbeid med Bodø kommune, som bestemmer type og plassering, samt godkjenner vannmålerinstallasjonen.
Rørleggeren henter boligvannmåleren på kommunens servicesenter/servicetorg Misvær eller servicetorget på rådhuset. Øvrige vannmålere utleveres etter avtale. Kunden betaler kostnadene for montasjen.

Vannmåleren skal stå frostfritt, og den skal være lett tilgjengelig for service og vedlikehold.
Eventuelle skader som påføres måleren, samt målere som blir borte, må betales av kunden.
For å få installert vannmåler må rørleggerfirma kontaktes.

Service eller utskifting av vannmålere

Kommunen skifter ut vannmålerne etter noen år for service/vedlikehold. Intervallet varierer noe ut fra målertype. Kostnadene for dette dekkes av målerleien.

Det er ikke tillatt å demontere eller gjøre noe inngrep på måleren uten etter avtale med kommunen.

Demontering av vannmåler

For bolighus som ønsker å gå tilbake til arrealberegnet avgift, så må vannmåler demoneres og innlevers til Bodø Kommune av rørleggerfirma.

Feil eller skade på måler

Dersom en vannmåler blir skadet, eller det foreligger mistanke om feil på måleren, skal dette meldes umiddelbart til Bodø kommune.

Ved usikkerhet om vannmålerens nøyaktighet kan denne testes på godkjent verksted. Slikt må avtales med Bodø kommune på forhånd ved skriftlig søknad. Ved påvist feilmargin under 5 % må kostnadene betales av kunden.